TaLLeR D'aRTS PLàSTiQueS CaSaLS FeSTeS D'aNiVeRSaRi La BaNYeRa GaLeRia CoNTaCTe


Espai destinat al desenvolupament creatiu a través de diverses tècniques plàstiques com paper maixé, marqueteria, modelatge, dibuix, pintura...
Grups reduïts i de diferents edats per tal de poder donar una atenció personalitzada i al mateix temps fomentar el respecte i la cooperació.
*els preus inclouen tot el material tret de pintura a l'oli i teles
*pels germans 10%de descompte
*els pagaments anuals es reslitzaran trimestralment

TaLLeRS D'aRT PeR a NeNS i NeNeS
a PaRTiR De 5 aNYS

Un migdia setmanal de 12:30 a 15:00h
amb servei de recollida a l'escola

49€/mes  -  145€/trimestre
Una tarda setmanal de 17:30 a 19:00h
44€/mes  -  130€/trimestre


TaLLeRS PeR a JoVeS i aDuLTS
Una tarda setmanal de 16:00 a 17:30h
47€/mes  -  140€/trimestre

Un vespre setmanal de 19:00 a 21:00h
47€/mes  -  140€/trimestre