TaLLeR D'aRTS PLàSTiQueS CaSaLS FeSTeS D'aNiVeRSaRi La BaNYeRa GaLeRia CoNTaCTe

CaSaLS D’eSTiu, NaDaL i SeTMaNa SaNTa

Per a nens i nenes a partir de 4 anys
Matins de 9:00 a 13:00h

Per més informació retalls@retalls.net